Grunninntekt - Frihet til å bidra
 
 

GRUNNINNTEKT- Frihet til å bidra

 
 

Foto: Helene Endsjø

IMG_8512-1.jpg
 

Grunninntekt

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, er en universell og ubetinget inntekt som gis til alle, og skal dekke individets grunnleggende behov. Den skal ikke erstatte arbeidsinntekt, men beskytte mot inntektsusikkerhet. Høres dette urimelig ut? Dyrt ut? Les mer da vel!

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more