Grunninntekt

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, er en universell og ubetinget inntekt som gis til alle, og skal dekke individets grunnleggende behov. Den skal ikke erstatte arbeidsinntekt, men beskytte mot inntektsusikkerhet. Høres dette urimelig ut? Dyrt ut? Les mer da vel!

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more