Hva er Grunninntekt?

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, samfunnslønn eller basic income på engelsk, er en universell og ubetinget inntekt som gis til alle uten behovsprøving og er uavhengig av finansiell status. Den gis også til de som har inntekt fra arbeid. Hovedpoenget med grunninntekt er å sikre at alle har et stabilt økonomisk fundament, uavhengig av livssituasjon. Ideen har fått mer støtte de siste årene fordi man ser at fleksibilitet- og effektivitetskrav i arbeidslivet kan føre til perioder uten inntekt. Den har også fått støtte på grunn av økende økonomisk ulikhet og økt automatisering som vil føre til at mange jobber forsvinner. Det finnes ulike modeller for grunninntekt, men de fleste legger til grunn at den bør være høy nok til å dekke livsnødvendige behov hos individet, som bolig og mat.

Eksperimenter som er gjort med grunninntekt har vist at det har hatt en positiv effekt på helse, fellesskapsfølelse og produktivitet.

Les om motivasjonen for grunninntekt og bloggen her.

Les mer:

borgerlonn.no

basicincome.org

ubie.org